International Web Community for Scandinavian Studies
ekelöf banner.jpg

Rethinking Scandinavia #1

Perspektiv på Gunnar Ekelöf

Konkordans till Gunnar Ekelöfs Skrifter

 

Redaktör: Ingrid Schaar

I redaktionen: Bengt Landgren, Anders Mortensen

Systemarbete och programmering: Mats Eeg-Olofsson

© Gunnar Ekelöf-sällskapet

 

Beskrivning:

Konkordansen förtecknar i fem kolumner

1. ord (inledningsvis även tecken och siffror) i Gunnar Ekelöfs Skrifter 1–8, Stockholm 1991–1993, red. Reidar Ekner, lagda i bokstavsordning över 22 563 sidor, hämtade ur

2. verk inom utgåvan, enligt listan nedan, med volymens nummer först angiven, följd av förkortning av verktitel,

3. sida i volym,

4. rad på sida, samt

5. kontext för uppslagsordet.

 

Bruksanvisning om du vill söka i konkordansen:

  1. Ladda ner och öppna pdf-filen i valfri dokumentläsare, exempelvis Adobe Acrobat Reader DC
  2. välj kommandot "avancerad sökning".
  3. skriv in ordet du söker efter i versaler och kryssa i "endast hela ord" och "gemener/VERSALER".
  4. Tryck på sök.
  5. Läs sedan resultatet på följande vis:
ORD Verk(kod) Sida Rad Kontext
KOLTRAST 2EME 121 001 (faller i gröna tunnan)/ Blink!/ En koltrast/ (varnar i parktystnaden)/ Ett
 

Lista över verkkoder

Kod Verk
1SD skärvor av en diktsamling
1SPJ sent på jorden
1D Dedikation
1SS Sorgen och stjärnan
1KBS Köp den blindes sång
1F Färjesång
1NS Non serviam
1OH Om hösten
2S Strountes
2OI Opus incertum
2ENO En natt i Otocac
2EME En Mölna-elegi
2ENH En natt vid horisonten
3DFE Diwan över Fursten av Emgión
3SF Sagan om Fatumeh
3VU Vägvisare till underjorden
3P Partitur
3DI2 Diwan 2
3F2 Fatumeh 2
3LS Lucifer sade
3I Ikoner
4TBE Teckningar, bilddikter, exclamations
4DST Dikter vid särskilda tillfällen
4BG Bok av grotesker
5HÅ Hundra år modern fransk dikt
5AR Arthur Rimbaud
5FS Fransk surrealism
5BFB Berömda franska berättare
5V Valfrändskaper
5K Kineser
5TSE T.S. Eliot
5NSG Nelly Sachs Glödande gåtor
6P Promenader
6U Utflykter
6UV Ur Verklighetsflykt
6UN Ungdomsnoveller
6S Småprosa
7BK Blandade kort
7LP Lägga patience
7TG Tredje given
8FEP Filosofiskt, estetiskt, politiskt
8KF Kommentarer till författarskapet
8SB Sj.-biogr.