International Web Community for Scandinavian Studies

#2 - Blog-posts

Posts tagged Bilden av Norden i litteraturen
Sverige, världen och det frånvarande Norden

Om kulturella rum hos Birgitta Trotzig

By Krzysztof Bak, Stockholms universitet / Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Excerpt:

På Birgitta Trotzigs kulturgeografiska karta saknas Norden som självständig storhet. I sina uppsatser, debattinlägg och intervjuer skapar hon olika intranationella och internationella rumskonstruktioner, men begreppet Norden väcker inte hennes intresse. Om man söker på bokstavskombinationen nord i hennes artikelantologier, får man träffar som “nordafrikan”, “Nordryssland”, “Nordeuropa”, “Gare du Nord”, men aldrig Norden.11 Birgitta Trotzig, Utkast och förslag. Essayer, Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 1962, s. 23; förf:s Jaget och världen, Stockholm: Författarförlaget, 1977, s. 91, 122, 129.Samma nollfrekvens uppvisar uttrycken Skandinavienskandinavisk och skandinav.

Nordens frånvaro i Trotzigs publicistik kan härledas ur minst fyra faktorer. De förtjänar att diskuteras närmare, eftersom de både ger värdefulla inblickar i Trotzigs imaginärt-kognitiva universum och kastar ljus över en mer generell mekanism bakom Nordens relativt undanskymda plats i dagens litteraturvetenskapliga diskurs...

Read More