International Web Community for Scandinavian Studies
scandinaviaBIG.jpg

Rethinking Scandinavia

CSS Publications Web Quarterly

RETHINKING SCANDINAVIA

CSS Publications Web Quarterly

Rethinking Scandinavia är en nätburen publikation med ambitionen att både erbjuda medialt avancerade publicerings- och samarbetsmöjligheter för forskare vid Lunds och Köpenhamns universitet, i Norden och vid de flera hundra lärosäten i världen utanför Norden där Scandinavian Studies bedrivs, och att gå i spetsen för en förnyelse av forskningsfältet. 

 ISSN 2002-9039

Chefredaktör: Robert Zola Christensen 

Redaktion: Robert Ekdahl (grafisk formgivning, redaktionssekreterare), Emelie Eleonora Wiman Lindqvist (omvärldskontakter, redaktionssekreterare)

Ansvarig utgivare: Rikard Schönström

Redaktionsråd:

  • Julie K. Allen, Brigham Young University, Provo
  • Per Thomas Andersen, Universitetet i Oslo
  • Frans Gregersen, Københavns universitet
  • Annegret Heitmann, Ludwig-Maximilians-Universität, München
  • Sun Jian, Fudan University, Shanghai
  • Mats Jönsson, Göteborgs universitet
  • Anne-Marie Mai, Syddansk Universitet, Odense
  • Klaus Müller-Wille, Universität Zürich
  • Karin Sanders, University of California, Berkeley
  • Stephan Michael Schröder, Universität zu Köln

Kontakt:
Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund
/Att: Robert Ekdahl eller Emelie Eleonora Wiman Lindqvist
Språk- och litteraturcentrum, Lunds Universitet
Box 201, 221 00 Lund

iwcss.administrators@sol.lu.se